Xem tất cả 8 kết quả

Show sidebar
-12%
Close

Bụp Giấm Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560G – Hibiscus In Light Syrup

65,000 57,500

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Hoa bụp giấm (hibiscus), nước, đường Hạn

-12%
Close

Củ Năng Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560G – Water Chestnuts In Light Syrup

65,000 57,500

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Củ năng, nước, đường Hạn sử dụng

-12%
Close

Dâu Tằm Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560G – Mulberry In Light Syrup

65,000 57,500

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Dâu tằm, nước, đường Hạn sử dụng

-12%
Close

Hạt Đác Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560G – Sugar Palm Nuts In Light Syrup

65,000 57,500

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Hạt đác, nước, đường Hạn sử dụng

-12%
Close

Nhãn Lồng Ngâm Nước Đóng Lon NIF 560G – Longan In Light Syrup

59,000 52,000

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Nhãn lồng, nước, đường Hạn sử dụng

-15%
Close

Ổi Hồng Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560g – Guava In Light Syrup

53,000 45,000

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Ổi tươi, nước, đường Hạn sử dụng

-15%
Close

Vải Thiều Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560G – Lychees In Light Syrup

53,000 45,000

  THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Vải thiều, nước, đường Hạn sử dụng

-15%
Close

Xoài Tươi Ngâm Nước Đường Đóng Lon NIF 560G – Mango In Light Syrup

53,000 45,000

THÔNG TIN CHUNG Thương hiệu NIF Xuất xứ Việt Nam Thành phần Xoài tươi, nước, đường Hạn sử dụng 24